126 nhà chung cư cũ ở Hà Nội đã được kiểm định xong

nhà chung cư cũ ở Hà Nội

Trong năm 2022, đã có 2 dự án cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư cũ hoàn thành thi công và hiện đang tiếp tục thực hiện 7 dự án khác. Đã hoàn thành quá trình kiểm định cho 126 căn nhà chung cư cũ.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

126 nhà chung cư cũ ở Hà Nội

Trong năm 2022, các chỉ tiêu liên quan đến cung cấp nước sạch đã đạt được như sau: tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực đô thị đạt 100%; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn: hệ thống mạng cấp nước đã hoàn thành và có khả năng đấu nối cấp nước cho khoảng 85% số hộ dân khu vực nông thôn; tỷ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 28,8%.

nhà chung cư cũ ở Hà Nội

Về phát triển đô thị và nhà ở, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025. Đã trình UBND Thành phố phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Trong năm 2022, đã hoàn thành xây dựng 1.340.000 m2 sàn nhà ở (đạt 109% kế hoạch), trong đó có 985.000 m2 sàn nhà ở thương mại (tại 16 dự án) và 257.000 m2 sàn nhà ở xã hội (tại 3 dự án).

Đối với việc cải tạo và xây dựng mới chung cư cũ, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc thực hiện Đề án cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, và triển khai các Kế hoạch liên quan. Năm 2022 đã hoàn thành thi công xây dựng lại chung cư cũ cho 2 dự án và tiếp tục thực hiện 7 dự án khác. Đã hoàn thành quá trình kiểm định cho 126 căn nhà chung cư cũ.

Trong năm 2023, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tập trung vào hoạt động thanh tra đột xuất về việc tuân thủ quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng. Đồng thời, sẽ có thanh tra về việc thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại một số khu đô thị trên địa bàn Thủ đô.

nhà chung cư cũ ở Hà Nội

Các hoạt động thanh tra của Sở Xây dựng sẽ tập trung vào các ngành, lĩnh vực và địa phương nơi xảy ra nhiều vi phạm, hành vi tiêu cực, tham nhũng, và có nhiều đơn thư khiếu nại cũng như ý kiến của dư luận. Hoạt động này đảm bảo tính trọng tâm và trọng điểm, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc thanh tra theo kế hoạch, Sở Xây dựng cũng sẽ thực hiện thanh tra đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, sẽ kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kết luận từ các hoạt động thanh tra.

Năm 2023, Sở Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành 5 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bao gồm: tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100% trong khu vực nội thành và 90% trong khu vực nông thôn; hoàn thành 21.100 căn nhà ở theo dự án với tổng diện tích 4.110.000 m2; hoàn thành 400 căn nhà ở xã hội và 28.000m2 diện tích nhà ở xã hội; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28m2 sàn/người; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 28,8%.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng sẽ tập trung triển khai các Chương trình công tác của Thành ủy và UBND Thành phố, trong đó bao gồm Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2020-2025” và các chương trình khác.

Theo báo Tiền Phong

Thạch Cao Sơn Bả GTA

Công ty Thạch Cao Sơn Bả GTA chuyên các dịch vụ trần thạch cao, sơn nhà thi công trọn gói tại Hà Nội. Nhận tất cả các hạng mục thạch cao sơn bả lớn nhỏ ở Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *