Bộ xây dựng tiếp tục có chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở

chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở 2

Để đáp ứng kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ giảm lãi suất cho vay từ 4,8%/năm xuống 4%/năm đối với đối tượng người có công với cách mạng, thương bệnh binh được vay vốn ưu đãi về nhà ở.

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 10/5/2023 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4.8%/năm.

chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo về việc cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 12/2023, dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 9.800 tỷ đồng, phục vụ 25.581 khách hàng thuộc đối tượng được vay.

Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo đó:

  • Tại Khoản 1 Điều 76, quy định đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
  • Tại Khoản 5 Điều 77, quy định thực hiện hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để hỗ trợ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 76, bao gồm mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, với Chính phủ quy định chi tiết.

Cho vay ưu đãi lãi suất thấp, thời hạn dài

chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở

Theo Khoản 1 Điều 117 của Luật Nhà ở sửa đổi năm 2023, quy định rằng “Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp và thời hạn cho vay dài hạn thông qua việc cấp vốn từ ngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở và xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ”.

Trong tương lai, Bộ Xây dựng cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội để đề xuất Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tín dụng cho các đối tượng chính sách xã hội. Trong số đó, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng như người có công với cách mạng, nhằm hỗ trợ họ trong việc mua, thuê mua, tự xây dựng nhà ở của mình. Chính sách này sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon