GTA Construction là Công ty TNHH & TM GTA là đơn vị thi công thạch cao sơn bả hàng đầu tại Hà Nội. Dự toán ngân sách chính xác, luôn uy tín, tận tâm với từng khách hàng…

tuan-nguyen

Nguyễn Đình Tuấn
Phó Giám Đốc

Đội ngũ thợ thạch cao sơn bả GTA đều là những thợ thuyền lâu năm cùng gắn bó với công ty, được đào tạo và rèn giũa kỹ năng tốt nhất….

trang

Hoàng Trang
Giám Đốc

Đội ngũ thợ thạch cao sơn bả GTA đều là những thợ thuyền lâu năm cùng gắn bó với công ty, được đào tạo và rèn giũa kỹ năng tốt nhất….

Sơn Phan
Marketing

Đội ngũ thợ thạch cao sơn bả GTA đều là những thợ thuyền lâu năm cùng gắn bó với công ty, được đào tạo và rèn giũa kỹ năng tốt nhất….