Sở Xây dựng Hà Nội được kiến nghị xin lỗi công dân

Sở Xây dựng Hà Nội được kiến nghị xin lỗi công dân

Đoàn kiểm tra đã đề xuất Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý và hoàn thiện các hồ sơ Thủ tục hành chính (TTHC) đang chậm trễ cho công dân và tổ chức. Đồng thời, họ cũng khuyến nghị Sở Xây dựng thực hiện việc xin lỗi công dân và tổ chức theo quy định.

Theo kết quả kiểm soát hoạt động TTHC tại Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 2021 đến tháng 5/2023, Sở Xây dựng đã gửi đề xuất cho UBND thành phố ban hành 9 Quyết định công bố danh mục TTHC mới hoặc sửa đổi/bổ sung và Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Sở Xây dựng Hà Nội được kiến nghị xin lỗi công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Sở đã được trang bị đầy đủ các thiết bị cơ bản như máy lấy số tự động, máy tính kết nối mạng tra cứu, bàn ghế chờ… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại Sở.

Sở Xây dựng Hà Nội được kiến nghị xin lỗi công dân

Tuy nhiên, kết quả kiểm soát cũng đã chỉ ra một số thiếu sót và hạn chế trong hoạt động TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội. Cụ thể, mặc dù Sở đã đề xuất các Quyết định công bố danh mục TTHC, nhưng việc công bố vẫn diễn ra chậm và trễ hạn. Sở Xây dựng đã niêm yết các Quyết định công bố danh mục TTHC, nhưng chưa cập nhật các nội dung TTHC theo Quyết định công bố danh mục TTHC mới được ban hành.

Sở Xây dựng đã đề xuất triển khai việc rà soát, đánh giá các Thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng quy chế và quy trình liên thông TTHC. Tuy nhiên, việc xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC trong lĩnh vực xây dựng chưa tuân thủ theo thời gian và tiến độ mà UBND thành phố đã yêu cầu. Công việc tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố công bố TTHC nội bộ cũng chậm trễ và chưa đảm bảo thời hạn và tiến độ theo Kế hoạch của UBND thành phố.

Ngoài ra, sau khi kiểm tra 51 hồ sơ giải quyết TTHC, Đoàn kiểm tra đã xác định một số hạn chế và thiếu sót như sau: phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ không đầy đủ thông tin theo quy định; một số TTHC vẫn còn thiếu hoặc thừa các thành phần trong hồ sơ; việc giải quyết TTHC chậm trễ so với quy định.

Đoàn kiểm tra đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo và kiểm tra công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời, yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp để kiểm soát TTHC, nghiên cứu các giải pháp và sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại đơn vị. Đề nghị sử dụng công nghệ thông tin một cách tích cực trong việc giải quyết các TTHC.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẩn trương rà soát và rút kinh nghiệm từ những vấn đề tồn tại và hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị. Đồng thời, yêu cầu xử lý và giải quyết triệt để các hồ sơ TTHC đang chậm trễ cho tổ chức và công dân, đảm bảo việc xin lỗi theo quy định.

Thạch Cao Sơn Bả GTA

Công ty Thạch Cao Sơn Bả GTA chuyên các dịch vụ trần thạch cao, sơn nhà thi công trọn gói tại Hà Nội. Nhận tất cả các hạng mục thạch cao sơn bả lớn nhỏ ở Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *