Sở Xây dựng lập đề án quản lý vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội

Sở Xây dựng lập đề án quản lý vỉa hè

UBND TP.Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng đảm nhiệm vai trò chủ trì và phối hợp với các sở, ngành và địa phương để tham mưu và lập đề án quản lý vỉa hè và lòng đường trên toàn thành phố. Kế hoạch này sẽ được hoàn thành trong quý 4. Gần đây, UBND TP.Hà Nội đã phát đi thông báo đến các đơn vị, sở và ngành liên quan để triển khai thực hiện thông báo của Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy và biên chế thành phố.

Theo đó, TP.Hà Nội yêu cầu tiếp tục kiểm tra, sắp xếp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan và đơn vị; xây dựng mức phụ cấp hợp lý và chế độ khuyến khích cho cán bộ văn phòng của Đảng ủy và các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, tiếp tục thí điểm tuyển dụng người đảm nhận chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị trong các cơ quan sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và cơ quan sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố.

Sở Xây dựng lập đề án quản lý vỉa hè

Thành phố đã giao nhiệm vụ đánh giá hiệu quả hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất dưới sự quản lý của UBND các quận, huyện, thị xã và báo cáo kết quả này cho Chính phủ sau khi thí điểm kết thúc.

Đặc biệt, UBND TP.Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng đảm nhiệm vai trò chủ trì và phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã để tham mưu và trình Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra và quản lý việc sử dụng vỉa hè và lòng đường trên toàn thành phố.

Sở Xây dựng sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì và phối hợp với các sở, ngành và địa phương để tham mưu và xây dựng đề án quản lý vỉa hè và lòng đường trên toàn thành phố. Mục tiêu là đảm bảo sự cân đối và hài hòa giữa an ninh trật tự và phát triển kinh tế đô thị, đồng thời bảo vệ quyền lợi kinh doanh và sinh kế của người dân. Quá trình triển khai sẽ tập trung vào từng khu vực, đánh giá tác động và dần mở rộng phạm vi thực hiện.

Sở Xây dựng lập đề án quản lý vỉa hè

UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan liên quan tham mưu và trình Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra và quản lý việc sử dụng hè phố và lòng đường trên toàn địa bàn vào tháng 6, và đề án này phải được hoàn thành trong quý 4.

Trước đó, tại hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế TP.Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã lưu ý rằng quan điểm của thành phố là tiếp tục tăng cường phân cấp, ủy quyền và khai thác tối đa vai trò tự chủ và trách nhiệm của cấp quận, huyện. Một trong những lĩnh vực cần được thực hiện ngay theo hướng này là quản lý vỉa hè và lòng đường.

Ông Dũng nhấn mạnh rằng cách thực hiện hiện tại chưa đạt được sự căn cơ và bài bản. Đối với lòng đường và vỉa hè của khu phố cổ, cần có những quy định khác so với lòng đường lớn như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Cần xem xét để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh, có thể hoạt động vào buổi tối và cuối tuần.

Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị xây dựng một đề án riêng, đi sâu vào thiết kế đô thị và tùy từng khu vực cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch để người dân có thể kiểm tra, giám sát và được hưởng lợi từ đề án này, và tất cả đều phải thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và đáng tin cậy.

>>> Thi công trần thạch cao – Quá trình và công việc cần thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon